Dobra praktyka – Walidacja

Austria
placeholder
 • Walidacja jako wstępny etap nostryfikacji dyplomu.
 • Proces doradztwa obejmujący diagnozę kompetencji i stworzenie portfolio.
 • Przykład współpracy państwowych służb zatrudnienia z organizacjami pozarządowymi.
Malta
placeholder
 • System, w którym stosuje się wiele metod walidacji.
 • Ułatwienia dla kandydata w przypadku niepowodzenia.
 • Potwierdzanie kompetencji wyraźnie rozgraniczone od uzyskiwania uprawnień.
Finlandia
placeholder
 • Walidacja jako stały element systemu szkolnictwa zawodowego.
 • Indywidualne podejście do kandydata.
 • Bliska współpraca z rynkiem pracy.
Niemcy
placeholder
 • Walidacja w celu uznania kompetencji imigrantów na poczet kwalifikacji niemieckiej.
 • Zaprezentowanie umiejętności gdy zawartość portfolio jest niewystarczająca.
Wielka Brytania
placeholder
 • Walidacja ułatwiająca etapowe zdobywanie kwalifikacji.
 • Metoda portfolio – analiza dowodów i deklaracji.
 • Swoboda co do metod i narzędzi. 
Holandia
placeholder
 • Walidacja prowadzona przez firmę dla własnych pracowników, certyfikat od zewnętrznej instytucji.
 • Różnorodność metod walidacji.
 • Opcja uzyskania części kwalifikacji.
Dania
placeholder
 • Walidacja w szkolnictwie wyższym w celu uzyskania punktów ECTS.
 • Opcja cofnięcia się w procesie do wcześniejszego etapu.
 • Portfolio plus studium przypadku.
Polska
placeholder
 • Kompleksowa metoda identyfikowania i dokumentowania.
 • Sprawdzone narzędzia diagnostyczne.
Irlandia
placeholder
 • Walidacja w celu oceny spełnienia warunków przystąpienia do studiów.
 • Metoda portfolio na etapach dokumentowania oraz weryfikacji.
Islandia
placeholder
 • Walidacja na poziomie średnim szkolnictwa zawodowego.
 • Wsparcie kierownika projektu.
 • Finansowanie przez państwo i pracodawców.
Niemcy
placeholder
 • Walidacja w celu wstępnej oceny umiejętności imigrantów.
 • Innowacyjne narzędzia.
Szwajcaria
placeholder
 • Walidacja jako alternatywny sposób uzyskania kwalifikacji, zamiast szkoleń lub egzaminów eksternistycznych.
 • Praktyczne metody weryfikacji.
Włochy
placeholder
 • Szeroki zakres wsparcia doradcy.
 • Zaświadczenie o walidacji niezależnie od zdobycia kwalifikacji.
 • Bezpłatna walidacja. 
Francja
placeholder
 • Jednolity, ogólnokrajowy standard walidacji.
 • Wsparcie doradcy na każdym etapie.
 • Możliwość potwierdzenia części efektów uczenia się.
Szkocja
placeholder
 • Ścisła współpraca asesora z ewaluatorem.
 • Kwalifikacja akademicka lub certyfikat kompetencji.
Estonia
placeholder
 • Przykład zastosowania metody testu w walidacji.
 • Test z pytaniami otwartymi do samooceny i test wielokrotnego wyboru do sprawdzenia wiedzy.
Wróć na górę