Polega na zbadaniu dokumentów i wytworów danej osoby pod kątem tego, w jakim stopniu mogą one świadczyć o osiągnięciu przez kandydata wybranych efektów uczenia się.

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap identyfikowania
 • Etap dokumentowania
 • Etap weryfikacji

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Przeszkolony asesor
 • Doradca walidacyjny
 • Osoby odpowiedzialne za procedowanie aplikacji kandydata
 • Środki techniczne
 • Materiały informacyjne i obowiązujące formularze

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Wywiad swobodny
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Test teoretyczny
 • Prezentacja
 • Obserwacja w warunkach rzeczywistych
 • Obserwacja w warunkach symulowanych

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.