polega na zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby, w tym jej uzdolnień i motywacji, w celu opracowania planu rozwoju zawodowego lub dalszego uczenia się. Bilans kompetencji jest zbiorem metod, który zawiera m.in. różnego rodzaju wywiady ustrukturyzowane.

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap identyfikowania
 • Etap dokumentowania

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Doradca walidacyjny
 • Sala
 • Stosowne narzędzia i formularze
 • Komputer

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Wywiad swobodny (jako uzupełnienie w analizie dowodów i deklaracji)
 • Wywiad ustrukturyzowany (jako uzupełnienie w analizie dowodów i deklaracji)

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.