Polega na analizie działania kandydata w rzeczywistych warunkach realizacji zadań określonych w opisie kwalifikacji.

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap identyfikowania
 • Etap dokumentowania
 • Etap weryfikacji

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Przeszkolony obserwator (asesor albo doradca walidacyjny)
 • Obserwator zewnętrzny
 • Stoper lub zegarek
 • Kamera, dyktafon lub aparat fotograficzny
 • Kartki papieru oraz długopis

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Analiza dowodów i deklaracji
 • Wywiad swobodny
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Debata swobodna
 • Debata ustrukturyzowana
 • Test teoretyczny
 • Prezentacja
 • Obserwacja w warunkach symulowanych

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.