Polega na analizie działania kandydata w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, stworzonych na potrzeby procesu walidacji.

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap weryfikacji

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Asesor
 • Osoba udzielająca pierwszej pomocy
 • Niezależny obserwator
 • Odzież ochronna
 • Narzędzia i maszyny specjalistyczne
 • Stoper lub zegarek
 • Dyktafon, kamera lub aparat
 • Środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy lub przeciwpożarowe
 • Urządzenia elektroniczne, oprogramowanie, Internet

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Wywiad swobodny
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Debata swobodna
 • Debata ustrukturyzowana
 • Test teoretyczny
 • Prezentacja
 • Analiza dowodów i deklaracji

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.