Polega na wymianie argumentów na określony temat. Odbywa się w grupie a uczestnicy mają dużą swobodę, ponieważ nie przypisuje się im konkretnych funkcji ani nie narzuca sposobu prezentowania stanowisk.

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap identyfikowania
 • Etap weryfikacji

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Moderator
 • Asesor (lub asesorzy)
 • Odpowiednie przygotowanie debaty
 • Sala
 • Flipchart, tablica, rzutnik multimedialny
 • Mikrofony i sprzęt nagłaśniający
 • Środki do pisania, karteczki samoprzylepne, karty pracy
 • Kamera, dyktafon

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Analiza dowodów i deklaracji
 • Test teoretyczny
 • Obserwacja w warunkach rzeczywistych
 • Obserwacja w warunkach symulowanych

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.