Polega na zorganizowanej i moderowanej (kierowanej) dyskusji w grupie osób poprzez wymianę argumentów dotyczących wybranego tematu. Może przebiegać według określonego scenariusza. 

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap identyfikowania
 • Etap weryfikacji

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Moderator
 • Publiczność lub obserwatorzy
 • Asesor (lub asesorzy)
 • Odpowiednie przygotowanie debaty
 • Duża sala
 • Flipchart, tablica, rzutnik multimedialny
 • Mikrofony i sprzęt nagłaśniający
 • Kamera dyktafon

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Analiza dowodów i deklaracji
 • Obserwacja w warunkach rzeczywistych
 • Obserwacja w warunkach symulowanych

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.