Polega na zadawaniu kandydatowi pytań lub wykonywaniu przez niego określonych zadań w zakresie wiedzy i umiejętności kognitywnych oraz na analizie rezultatów tych działań.

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap weryfikacji

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Asesor (lub asesorzy)
 • Osoby przygotowujące testy
 • Pomieszczenia, w których przeprowadzany jest test
 • Stanowiska komputerowe
 • Kartki papieru oraz długopis

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Analiza dowodów i deklaracji
 • Wywiad swobodny
 • Wywiad ustrukturyzowany
 • Debata swobodna
 • Prezentacja
 • Obserwacja w warunkach rzeczywistych
 • Obserwacja w warunkach symulowanych

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.