Polega na wymianie pytań i odpowiedzi w formie nieustrukturyzowanej rozmowy pomiędzy osobą prowadzącą wywiad a osobą przystępującą do walidacji. 

Etapy walidacji, na których rekomenduje się stosowanie danej metody

 • Etap identyfikowania
 • Etap weryfikacji

Zakres efektów uczenia się, które można sprawdzać daną metodą

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Kompetencje społeczne

Niezbędne zasoby:

 • Koder/Diagnosta
 • Asesor (lub asesorzy)
 • Odpowiednie miejsce spotkania
 • Oprogramowanie wspomagające proces kodowania wyników
 • Kamera, lustro weneckie
 • Dyktafon, mikrofon

Możliwości łączenia z innymi metodami:

 • Analiza dowodów i deklaracji
 • Test teoretyczny
 • Bilans kompetencji
 • Prezentacja
 • Obserwacja w warunkach rzeczywistych
 • Obserwacja w warunkach symulowanych

Jak korzystać z porównywarki?

Na widocznym obok zestawieniu zaznacz metody, które chcesz porównać, a następnie kliknij przycisk przejdź do porównania. Aby usunąć metodę z porównania kliknij ikonkę  na kaflu.