Walidacja efektów uczenia się

Identyfikowanie, dokumentowanie i weryfikacja tego, czego się uczymy

Dowiedz się więcej o walidacji:

Powyższe produkty powstały w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.