Dobra praktyka – Walidacja

Austria
placeholder
 • Walidacja jako wstępny etap nostryfikacji dyplomu.
 • Proces doradztwa obejmujący diagnozę kompetencji i stworzenie portfolio.
 • Przykład współpracy państwowych służb zatrudnienia z organizacjami pozarządowymi.
Malta
placeholder
 • System, w którym stosuje się wiele metod walidacji.
 • Ułatwienia dla kandydata w przypadku niepowodzenia.
 • Potwierdzanie kompetencji wyraźnie rozgraniczone od uzyskiwania uprawnień.
Finlandia
placeholder
 • Walidacja jako stały element systemu szkolnictwa zawodowego.
 • Indywidualne podejście do kandydata.
 • Bliska współpraca z rynkiem pracy.
Niemcy
placeholder
 • Walidacja w celu uznania kompetencji imigrantów na poczet kwalifikacji niemieckiej.
 • Zaprezentowanie umiejętności gdy zawartość portfolio jest niewystarczająca.
Wielka Brytania
placeholder
 • Walidacja ułatwiająca etapowe zdobywanie kwalifikacji.
 • Metoda portfolio – analiza dowodów i deklaracji.
 • Swoboda co do metod i narzędzi. 
Holandia
placeholder
 • Walidacja prowadzona przez firmę dla własnych pracowników, certyfikat od zewnętrznej instytucji.
 • Różnorodność metod walidacji.
 • Opcja uzyskania części kwalifikacji.

Dobra praktyka – Zapewnianie jakości

Nowa Zelandia
placeholder
 • Zaufanie i współpraca instytucji ewaluowanej z instytucją dokonującą ewaluacji.
 • Elastyczne podejście do ewaluacji. 
 • Łączenie podejścia jakościowego i ilościowego.
Norwegia
placeholder
 • Partycypacyjny charakter badań ewaluacyjnych.
 • Różnorodne metody i narzędzia ewaluacji.
 • Budowanie kultury jakości przez promocję dobrych praktyk.
Wielka Brytania
placeholder
 • Dynamiczny system zapewniania jakości, dopasowujący się do rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych lekarzy.
 • Doskonalenie metod i narzędzi.

 


Wróć na górę