Dobra praktyka – Zapewnianie jakości

Nowa Zelandia
placeholder
  • Zaufanie i współpraca instytucji ewaluowanej z instytucją dokonującą ewaluacji.
  • Elastyczne podejście do ewaluacji. 
  • Łączenie podejścia jakościowego i ilościowego.
Norwegia
placeholder
  • Partycypacyjny charakter badań ewaluacyjnych.
  • Różnorodne metody i narzędzia ewaluacji.
  • Budowanie kultury jakości przez promocję dobrych praktyk.
Wielka Brytania
placeholder
  • Dynamiczny system zapewniania jakości, dopasowujący się do rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych lekarzy.
  • Doskonalenie metod i narzędzi.

 

Wróć na górę