Dobra praktyka – Walidacja

Wielka Brytania
placeholder
 • Walidacja ułatwiająca etapowe zdobywanie kwalifikacji.
 • Metoda portfolio – analiza dowodów i deklaracji.
 • Swoboda co do metod i narzędzi. 
Holandia
placeholder
 • Walidacja prowadzona przez firmę dla własnych pracowników, certyfikat od zewnętrznej instytucji.
 • Różnorodność metod walidacji.
 • Opcja uzyskania części kwalifikacji.
Dania
placeholder
 • Walidacja w szkolnictwie wyższym w celu uzyskania punktów ECTS.
 • Opcja cofnięcia się w procesie do wcześniejszego etapu.
 • Portfolio plus studium przypadku.
Polska
placeholder
 • Kompleksowa metoda identyfikowania i dokumentowania.
 • Sprawdzone narzędzia diagnostyczne.
Irlandia
placeholder
 • Walidacja w celu oceny spełnienia warunków przystąpienia do studiów.
 • Metoda portfolio na etapach dokumentowania oraz weryfikacji.
Islandia
placeholder
 • Walidacja na poziomie średnim szkolnictwa zawodowego.
 • Wsparcie kierownika projektu.
 • Finansowanie przez państwo i pracodawców.

Dobra praktyka – Zapewnianie jakości

Nowa Zelandia
placeholder
 • Zaufanie i współpraca instytucji ewaluowanej z instytucją dokonującą ewaluacji.
 • Elastyczne podejście do ewaluacji. 
 • Łączenie podejścia jakościowego i ilościowego.
Norwegia
placeholder
 • Partycypacyjny charakter badań ewaluacyjnych.
 • Różnorodne metody i narzędzia ewaluacji.
 • Budowanie kultury jakości przez promocję dobrych praktyk.
Wielka Brytania
placeholder
 • Dynamiczny system zapewniania jakości, dopasowujący się do rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych lekarzy.
 • Doskonalenie metod i narzędzi.

 


Wróć na górę