Czym jest Katalog Metod Walidacji?

Katalog jest źródłem informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się stosowanych na wszystkich jej etapach oraz dobierania metod w taki sposób, aby zachować trafność, rzetelność i adekwatność walidacji.

Narzędzie to ma pomóc w projektowaniu i doskonaleniu walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną. Jest przeznaczone przede wszystkim dla podmiotów chcących zgłosić kwalifikację do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub chcących nadawać kwalifikacje w ramach tego systemu, czyli pełnić funkcję instytucji certyfikującej.

Katalog Metod Walidacji powstał w ramach projektu "Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji" realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Walidacja i Zintegrowany System Kwalifikacji

Walidacja jest niezwykle ważnym mechanizmem w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). To proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (czyli "efekty uczenia się") wymagane dla tej kwalifikacji, niezależnie od sposobu ich zdobycia. Tylko pozytywny wynik walidacji prowadzi do przyznania certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w ramach ZSK.

Walidacja może składać się z trzech etapów: identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji efektów uczenia się. To wszechstronne rozwiązanie, którego celem może być nie tylko zdobycie kwalifikacji, ale również szerokie diagnozowanie efektów uczenia się posiadanych przez daną osobę.

Jednym z kluczowych aspektów walidacji są stosowane w tym procesie metody walidacji, które muszą być dostosowane do charakteru sprawdzanych efektów uczenia się. 

Jak korzystać z katalogu?

 

Katalog składa się z dwóch części tematycznych. Pierwsza - informacyjna - przedstawia wybrane metody walidacji i przykładowe techniki. Można uzyskać do niej dostęp, klikając na jedną z wymienionych poniżej metod lub wybierając w menu głównym link "Metody walidacji".

Druga część katalogu - instruktażowa - zawiera informacje przydatne w doborze właściwej metody oraz w konstruowaniu narzędzi walidacji. Dostęp do tej części katalogu zapewnia ikona "Dobór metod" lub analogiczna opcja w menu głównym.

Informacje z każdej podstrony - opisy poszczególnych metod oraz materiały instruktażowe - można ściągnąć w pliku pdf.