Wszystkie dobre praktyki

Austria
placeholder
 • Przejście z kształcenia zawodowego do szkolnictwa wyższego.
 • Zwolnienia z egzaminów na podst. doświadczenia zawodowego.
Słowenia
placeholder
 • Scentralizowany system licencjonowania i nadzorowania członków komisji walidacyjnej.
 • Kompleksowy, stale się doskonalący system kwalifikacji.
Czechy
placeholder
 • Założenia systemowe z 2006 r. podobne do polskich rozwiązań
 • Uzyskanie kwalifikacji po potwierdzeniu osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się
Kanada
placeholder
 • Walidacja w celu uzyskania licencji na wykonywanie zawodu dla osób, które uzyskały wykształcenie za granicą.
Austria
placeholder
 • Dopasowanie czasu trwania walidacji do możliwości kandydata.
 • Wsparcie doradcy na każdym etapie walidacji.
 • Weryfikacja na podstawie portfolio i 3-dniowych warsztatów.
Republika Południowej Afryki
placeholder
 • Nietypowa organizacja walidacji.
 • Dostosowanie walidacji do potrzeb kandydatów.
 • Walidacja jako narzędzie wyrównywania szans i promowania równości.
Niemcy
placeholder
 • Walidacja na uczelni (RPL).
 • Metoda portfolio.
 • Międzywydziałowy zespół zajmujący się wsparciem i doradztwem dla studentów oraz koordynowaniem walidacji.
Polska
placeholder
 • Walidacja w szkolnictwie wyższym.
 • Ciekawa organizacja procesu walidacji.
 • Wsparcie doradcy przy tworzeniu portfolio.
Austria
placeholder
 • Walidacja jako wstępny etap nostryfikacji dyplomu.
 • Rozbudowane wsparcie doradcy.
 • Współpraca państwowych służb zatrudnienia z NGO.
Malta
placeholder
 • Ułatwienia dla kandydata w przypadku niepowodzenia.
 • Potwierdzanie kompetencji wyraźnie rozgraniczone od uzyskiwania uprawnień.
Finlandia
placeholder
 • Walidacja jako stały element systemu szkolnictwa zawodowego.
 • Indywidualne podejście do kandydata.
 • Bliska współpraca z rynkiem pracy.
Niemcy
placeholder
 • Walidacja w celu uznania kompetencji imigrantów na poczet kwalifikacji niemieckiej.
 • Zaprezentowanie umiejętności gdy zawartość portfolio jest niewystarczająca.
Anglia
placeholder
 • Walidacja ułatwiająca etapowe zdobywanie kwalifikacji.
 • Metoda portfolio – analiza dowodów i deklaracji.
 • Swoboda co do metod i narzędzi. 
Holandia
placeholder
 • Walidacja w firmie dla własnych pracowników, certyfikat od zewnętrznej instytucji. 
 • Różnorodność metod walidacji.
 • Opcja uzyskania części kwalifikacji.
Dania
placeholder
 • Walidacja w szkolnictwie wyższym w celu uzyskania punktów ECTS.
 • Opcja cofnięcia się w procesie do wcześniejszego etapu.
 • Portfolio plus studium przypadku.
Polska
placeholder
 • Kompleksowa metoda identyfikowania i dokumentowania.
 • Sprawdzone narzędzia diagnostyczne.
Irlandia
placeholder
 • Walidacja w celu oceny spełnienia warunków przystąpienia do studiów.
 • Metoda portfolio na etapach dokumentowania oraz weryfikacji.
Islandia
placeholder
 • Walidacja na poziomie średnim szkolnictwa zawodowego.
 • Wsparcie kierownika projektu.
 • Finansowanie przez państwo i pracodawców.
Nowa Zelandia
placeholder
 • Zaufanie i współpraca instytucji ewaluowanej z instytucją dokonującą ewaluacji.
 • Elastyczne podejście do ewaluacji. 
 • Łączenie podejścia jakościowego i ilościowego.
Niemcy
placeholder
 • Walidacja w celu wstępnej oceny umiejętności imigrantów.
 • Innowacyjne narzędzia.
Norwegia
placeholder
 • Partycypacyjny charakter badań ewaluacyjnych.
 • Różnorodne metody i narzędzia ewaluacji.
 • Budowanie kultury jakości przez promocję dobrych praktyk.
Szwajcaria
placeholder
 • Walidacja jako alternatywny sposób uzyskania kwalifikacji, zamiast szkoleń lub egzaminów eksternistycznych.
 • Praktyczne metody weryfikacji.
Włochy
placeholder
 • Szeroki zakres wsparcia doradcy.
 • Zaświadczenie o walidacji niezależnie od zdobycia kwalifikacji.
 • Bezpłatna walidacja. 
Francja
placeholder
 • Jednolity, ogólnokrajowy standard walidacji.
 • Wsparcie doradcy na każdym etapie.
 • Możliwość potwierdzenia części efektów uczenia się.
Wielka Brytania
placeholder
 • Dynamiczny system zapewniania jakości, dopasowujący się do rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych lekarzy.
 • Doskonalenie metod i narzędzi.

 

Szkocja
placeholder
 • Ścisła współpraca asesora z ewaluatorem.
 • Kwalifikacja akademicka lub certyfikat kompetencji.
Estonia
placeholder
 • Przykład zastosowania metody testu w walidacji.
 • Test z pytaniami otwartymi do samooceny i test wielokrotnego wyboru do sprawdzenia wiedzy.
Wróć na górę