Dobra praktyka – Walidacja

Austria
placeholder
 • Przejście z kształcenia zawodowego do szkolnictwa wyższego.
 • Zwolnienia z egzaminów na podst. doświadczenia zawodowego.
Słowenia
placeholder
 • Scentralizowany system licencjonowania i nadzorowania członków komisji walidacyjnej.
 • Kompleksowy, stale się doskonalący system kwalifikacji.
Czechy
placeholder
 • Założenia systemowe z 2006 r. podobne do polskich rozwiązań
 • Uzyskanie kwalifikacji po potwierdzeniu osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się
Kanada
placeholder
 • Walidacja w celu uzyskania licencji na wykonywanie zawodu dla osób, które uzyskały wykształcenie za granicą.
Austria
placeholder
 • Dopasowanie czasu trwania walidacji do możliwości kandydata.
 • Wsparcie doradcy na każdym etapie walidacji.
 • Weryfikacja na podstawie portfolio i 3-dniowych warsztatów.
Republika Południowej Afryki
placeholder
 • Nietypowa organizacja walidacji.
 • Dostosowanie walidacji do potrzeb kandydatów.
 • Walidacja jako narzędzie wyrównywania szans i promowania równości.

Dobra praktyka – Zapewnianie jakości

Nowa Zelandia
placeholder
 • Zaufanie i współpraca instytucji ewaluowanej z instytucją dokonującą ewaluacji.
 • Elastyczne podejście do ewaluacji. 
 • Łączenie podejścia jakościowego i ilościowego.
Norwegia
placeholder
 • Partycypacyjny charakter badań ewaluacyjnych.
 • Różnorodne metody i narzędzia ewaluacji.
 • Budowanie kultury jakości przez promocję dobrych praktyk.
Wielka Brytania
placeholder
 • Dynamiczny system zapewniania jakości, dopasowujący się do rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych lekarzy.
 • Doskonalenie metod i narzędzi.

 


Wróć na górę